Damian Archacki

Absolwent Akademii Wychowana Fizycznego w Poznaniu, obecnie doktorant w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, trener medyczny oraz trener personalny. Kadra ProFi Fitness School Podczas swojej edukacji dodatkowo ukończył ponad 30 szkoleń, które wraz z nabytym doświadczeniem w postaci 1300 treningów personalnych rocznie, pomagają mu lepiej zrozumieć potrzeby podopiecznych i przyszłych trenerów. Na co dzień …