Marcin Suproń

Trener personalny, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjologii. Kadra ProFi Fitness School Wieloletnia praca na stanowisku naukowo-dydaktycznym Katedry Fizjologii, obejmująca poza prowadzeniem badań naukowych, prowadzenie zajęć z kilkunastu przedmiotów, dała mu rozległą wiedzę o ludzkim ciele –  o przemianach biochemicznych w nim zachodzących, mechanizmach fizjologicznych oraz …