prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Specjalista biologii medycznej oraz żywienia człowieka

Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2011 r. została powołana na eksperta Ministra w pracującego nad stworzeniem wytycznych nauczania dietetyki w ramach tworzenia Krajowych Rad Kwalifikacyjnych a w 2012 na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W ciągu ostatnich 5 lat kierowała kilkoma projektami badawczymi:

  • Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby NN404150539
  • Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową. 2011/01B/NZ7/04251
  • Odżywianie i stan mikroflory jelitowej jako potencjalna przyczyna zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego człowieka. FSN (2018)
  • W chwili obecnej realizuje grant MSz W Dialog nr 449880 Poszukiwanie wczesnych markerów poprawy funkcji metabolicznej wątroby u osób z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, poddanych terapii z wykorzystaniem innowacyjnego pieczywa prebiotycznego (bagietka „Uniwersytecka”).

Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 150 publikacji opublikowanych w większości w recenzowanych czasopismach w tym z zagranicznych z listy filadelfijskiej. Sumaryczny impact factor z lat 2015-19 wynosi ponad 280, indeks Hirscha 21. Liczba cytowań (bez autocytowań) 1412.