Prof. AWF dr hab. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski

Kierownik Zakładu Dietetyki Sportowej na AWF w Poznaniu, członek m.in. Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, International Society of Sports Nutrition

Prof. AWF dr hab. inż.. Krzysztof Durkalec-Michalski jest kierownikiem Zakładu Dietetyki Sportowej na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Jego główne zainteresowania naukowe związane są z dietetyką sportową. Prowadzi liczne badania dotyczące suplementacji sportowców preparatami, oddziałującymi na wydolność fizyczną i zdolności wysiłkowe oraz skład ciała. Zajmuje się również oceną metaboliczno-wydolnościowego wpływu różnych modeli interwencji żywieniowych, prowadzonych u sportowców i osób aktywnych fizycznie, a także aspektami skutecznej regulacji masy i składu ciała w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym.

Członek m.in. Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, International Society of Sports Nutrition, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych i Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Autor blisko stu międzynarodowych i krajowych wystąpień konferencyjnych oraz licznych publikacji, dotyczących m.in. dietetyki i suplementacji oraz ich związku ze stanem odżywienia i zdrowiem, a także wydolnością fizyczną i zdolnościami wysiłkowymi w sporcie i nadciśnieniu tętniczym.

W swojej aktywności praktycznej współpracuje z zawodnikami wyczynowymi wielu dyscyplin sportu. Przez wiele lat kierował oraz przygotowywał strategie żywienia i suplementacji w sztabie medycznym Polskiego Związku Zapaśniczego.

Realizuje zajęcia dydaktyczne m.in. z: „Żywienia w sporcie”, „Żywienia w wybranych dyscyplinach sportu”, „Sports nutrition”, „Żywienia Klinicznego”, „Podstaw dietetyki”, „Dietetyki Klinicznej”, „Fizjologii wysiłku fizycznego” i „Żywienia w turystyce i różnych warunkach klimatycznych”.

Prowadzi także liczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawidłowego żywienia i suplementacji dla trenerów m.in. Kadr Narodowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi (m.in. University of São Paulo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Sportu w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) oraz innymi jednostkami (kluby sportowe, sektor prywatny). Od wielu lat czynnie uprawia sporty i związany jest zwłaszcza ze sportami walki oraz sportami siłowymi.