Marcin Suproń

Trener personalny, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjologii. Kadra ProFi Fitness School

Wieloletnia praca na stanowisku naukowo-dydaktycznym Katedry Fizjologii, obejmująca poza prowadzeniem badań naukowych, prowadzenie zajęć z kilkunastu przedmiotów, dała mu rozległą wiedzę o ludzkim ciele –  o przemianach biochemicznych w nim zachodzących, mechanizmach fizjologicznych oraz motoryce, a także o mogących w nich występować zaburzeniach.
Zdobyta, stale uzupełniana, wiedza pozwala mu na kompleksowe postrzeganie złożonych problemów metaboliczno-motorycznych ludzkiego ciała.

W swojej pracy wykorzystuje trening oporowy, chętnie wplatając trening funkcjonalny z użyciem BOSU, TRX, Kettlebells, Thera i PowerBands oraz bez przyrządów, zaś u swoich podopiecznych wykazuje wręcz maniakalnie uzależnienie od perfekcyjnej techniki wykonywanych ćwiczeń – mając świadomość jak ważnym elementem rehabilitacyjnym jest ich idealna technika wykonania.

W ProFi Fitness School prowadzi zajęcia z anatomii, fizjologii oraz treningu CORE, a także SMR.