Damian Archacki

Absolwent Akademii Wychowana Fizycznego w Poznaniu, obecnie doktorant w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, trener medyczny oraz trener personalny. Kadra ProFi Fitness School


Podczas swojej edukacji dodatkowo ukończył ponad 30 szkoleń, które wraz z nabytym doświadczeniem w postaci 1300 treningów personalnych rocznie, pomagają mu lepiej zrozumieć potrzeby podopiecznych i przyszłych trenerów.

Na co dzień pracuje zarówno z zawodowymi sportowcami (rangi Mistrzostw Świata i Europy), gdzie odpowiada za przygotowanie motoryczne w sportach walki (głównie w brazylijskim jiu-jitsu), jak i osobami rekreacyjnie uprawiającymi aktywność fizyczną.

Dodatkowo, jako członek laboratorium „LaBthletics” zajmuje się wszelkiego rodzaju testami wydolnościowymi, a jego obszar w pracy doktorskiej obejmuje systemy energetyczne w sporcie.

Swoich podopiecznych uczy świadomości i potrzeby jakościowego ruchu, a kursantom oraz trenerom chce przekazywać praktyczną wiedzę i wskazówki, by nie musieli popełniać tych samych błędów.